Cena povolenky

Běda tomu, kdo pytlačit na našem rybníce bude!

1 denní1 prutmax 3 ponechané kusy400 Kč
1 denní1 prut4 - 6 ponechaných kusů800 Kč
Termíny lovu

Lov ryb je možný pouze v sobotu a neděli od 8:00 do 16:00 hod od 8. ledna do 3. dubna 2022.


Termíny:

8., 9., 15., 16., 22., 23., 29., 30., ledna 2022
5., 6., 12., 13., 19., 20., 26., 27., února 2022
5., 6., 12., 13., 19., 20., 26., 27., března 2022
2., 3. dubna 2022

Povolení k lovu

Lov ryb povolen až po zakoupení povolení k lovu ryb v rybářské klubovně (MO Vinoř) v daný den lovu. Povolenka je nepřenosná a po ukončení lovu se neprodleně vrací řádně vyplněná MO Vinoř v rybářské klubovně.

Klubovna se nachází vedle rybníku Malá Obůrka na adrese: V obůrkách 3, 190 17 Praha 9 - Vinoř

zobrazit na mapě
Úlovky

Povolenka opravňuje k ponechání tří kusů lososovitých ryb. Jednotlivé ryby se zapisují bezprostředně po jejich ponechání. Pro větší množství ponechaných lososovitých ryb (4 - 6 kusů) si lovící musí koupit novou povolenku. Ostatní ryby jsou hájeny a musí být vráceny zpět. Rybář je povinnen se všemi úlovky zacházet šetrně.